AANPAK

1/3
“Knowlegde speaks but wisdom listens ”

Jimi Hendrix

Een veelvoorkomende werkroutine is de top van een organisatie die zich uitspreekt aan de hand van visies over organisatorische doelen en ambties. Zij weten het wel. Middenmanagers en medewerkers luisteren en doen hun uiterste best om resultaten neer te zetten binnen de harde realiteit van de geleefde werkelijkheid. Wij luisteren wel. Corporate Antropologie biedt effectief bewezen manieren om dromen en doen te verweven. Samen. Top, staf en uitvoering in verbinding met de buitenwereld. SHUMO geeft klank aan stillere stemmen, brengt kleur in routinematig handelen en zorgt voor reuring door strategische sleutelfiguren: strategen, beleidsmakers en smaakmakers in de praktijk.
Onze succesformule:    

                                                                                                     Ervaringsleren (beleven) + Praktijkverhalen (inleven)                  =     Impactvol vernieuwen  
                                                                                    Experimenteren met nieuwe  omgangsvormen (doorleven)  

STRATEGIE 

 
1/3
“Culture eats strategy for breakfast, operational excellence for lunch
and everything else for dinner”

Peter Drucker

We houden van mensen omdat er zoveel verschillen zijn. We denken anders, doen dingen anders en wanneer we een optelsom maken, dan is het geheel altijd meer dan de som der delen. Alleen werk je sneller, samen kom je verder. Daar geloven we in en daar vertrouwen we op bij SHUMO.

We geven vorm aan nieuwe taal en onconventionele beelden zoals: langzaam leiderschap, broeien en organisatiemystiek. Dit vraagt om een
andere kijk op tijd en het herdefiniëren van vertrouwde begrippen zoals resultaat, productiviteit en (publieke) toegevoegde waarde. SHUMO ondersteunt deze transitie met opleidings- en vernieuwingsprogramma's op maat. Do It Yourselves met een klein beetje hulp. Wij helpen graag.

© 2019
SHUMO Personal Leadership Experiences
Proudly created with Wix.com

+31 (0)6 11 23 97 84

info@shumo.nl

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon